ความเห็น ศบค. ต่อพระราชกำหนดเร่งด่วน อีก 2 เดือน วันสงกรานต์ ห้ามสาดน้ำ การแสดงดนตรี งานเลี้ยงโฟม


ความเห็น ศบค. ต่อพระราชกำหนดรีบด่วน อีก 2 เดือน วันสงกรานต์ ห้ามสาดน้ำ การแสดงดนตรี งานเลี้ยงโฟม
เวลา 11.00 น. วันที่ 19 มี.ค. ข้างหลังการสัมมนา นายแสดง ปิเหม็นตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข พูดว่า ห้องประชุมลงความเห็นเพิ่มเวลา ยืดอายุ พระราชกำหนดรีบด่วน ออกไปจนกระทั่งพฤษภาคม ส่วนเทศกาลวันสงกรานต์จัดตามจารีตทางศาสนาได้ แต่ว่าห้ามสาดน้ำ งานเลี้ยงโฟม แล้วก็จัดการแสดงดนตรี นอกเหนือจากนี้ยังลงความเห็นลดเวลาการกักตัวเหลือ 10 วันจาก 14 วัน
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *