จับสึก เจ้าอาวาส ปิดกุฎีก๊งสุรา รับประทานเนื้อย่าง ราษฎรฮือไล่ เปิดโปง ร้านค้าไม่ขายน้ำเมาให้ ก็เบิ้ลรถยนต์ใส่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *