‘ชัชชาติ’ กำหนดเงื่อนไขเอกชน ชูที่ดินให้ กรุงเทพมหานครทำสวน จำเป็นต้องให้ใช้ประโยชน์ 7 ปี ถึงได้เวฟภาษี

‘ชัชชาติ’ กำหนดเงื่อนไขเอกชน ชูที่ดินให้ กรุงเทพมหานครทำสวน จำเป็นต้องให้ใช้ประโยชน์ 7 ปี ถึงได้เวฟภาษี
ช่วงวันที่ 21 เดือนสิงหาคม ที่มาของข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) เผยออกมาว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายชัชชาติ สิทธิชนิด ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต เพื่อฝึกฝนความรู้ความเข้าใจสำหรับในการรับเงินทองที่เอกชนยินยอมให้ กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ดังที่ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 มาตรา 8 ได้กำหนดให้สินทรัพย์ของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยินยอมให้ทางด้านราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับละเว้นจากการจัดเก็บภาษี ตามหลักหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศระบุ
ศูนย์ข่าวบอกว่า ตอนวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การไตร่ตรองสินทรัพย์ของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยินยอมให้ทางด้านราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งระบุหลักเกณฑ์ให้สินทรัพย์ของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมทางการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับละเว้นจากการจัดเก็บภาษี โดยควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ประชากรทั่วๆไปได้ใช้ประโยชน์ด้วยกัน และก็จำต้องทำกติกายินยอมให้ใช้เงินทองเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปี โดยไร้ค่าทดแทน หรือผลดีทดแทนอื่น รวมทั้งปิดประกาศความยินยอมพร้อมใจให้ใช้สินทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ในที่ทำงานของหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น และก็ในที่ซึ่งเงินทองที่ได้ยินยินยอมให้ทางการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นั้น
เพราะว่าสำหรับการนำงบประมาณของ กรุงเทพมหานครเข้าไปปรับปรุงปรับแต่งพื้นที่ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะต้องดำเนินงานตามข้อปฏิบัติ กรุงเทพมหานครกล่าวถึงค่าใช้สอยเกี่ยวกับการพัฒนาเงินทองที่ประชากรทั่วๆไป ใช้สอยด้วยกัน และก็กฎระเบียบ กรุงเทพมหานครกล่าวถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และก็ค่าใช้สอยเกี่ยวกับการพัฒนาเงินทองที่ราษฎรทั่วๆไปใช้สอยด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่ามีในกรณีที่เอกชนยินยอมให้ กรุงเทพมหานครใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้ดำเนินงานตามหลักหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อแม้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศระบุแล้ว แม้กระนั้นหน่วยงานไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินดังที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเหตุว่ามีความจำกัดด้านงบประมาณ
“ด้วยเหตุนั้น เพื่อการปฏิบัติงานในประเด็นนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางประธาน กรุงเทพมหานครก็เลยลงความเห็นเห็นด้วยในวิธีการให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ในกรณีผู้ครอบครองสินทรัพย์ได้แจ้งเหตุยินยอมให้ กรุงเทพมหานครใช้เงินเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างเช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา ศูนย์ปรับปรุงเด็กตัวเล็กๆ ฯลฯ” ศูนย์ข่าวกล่าว

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวเนื่อง
ชัชชาติ ย้ำ รับที่ดินเอกชนเพื่อสาธารณะ ‘จำเป็นต้องถ้วนถี่’ เนื่องจากเสียรายได้จากภาษี ตั้งกิโลกรัมกำหนดเกณฑ์ เน้นย้ำคุ้ม
ที่มาของข่าวพูดว่า โดยให้หน่วยงานจำต้องพิเคราะห์โดยนึกถึงคุณประโยชน์สาธารณะที่พสกนิกรทั่วๆไป สามารถใช้สอยด้วยกันและก็ความคุ้มราคาด้านงบประมาณตามหลักกฏเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.ช่วงเวลาสำหรับการยินยอมให้ กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จะต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี แล้วก็ต้องทำงานขึ้นทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน วันหลังการจัดทำข้อตกลงกับผู้ครอบครองเงินให้เป็นระเบียบอย่างรวดเร็ว ดังนี้ ก่อนที่จะมีการทำกติกาแล้วก็ลงบัญชีสิทธิเหนือพื้นดิน และก็ติดประกาศความยินยอมพร้อมใจให้สำนักงานเขตจัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างตามธรรมดา
2.ความเหมาะสมรวมทั้งสมรรถนะของที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่จะให้ กรุงเทพมหานครใช้สอยสำหรับเพื่อการจัดการตามเป้าหมายสำหรับในการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทวดาฯ กลยุทธ์ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการแผนผังเมือง ความหนาแน่นของปริมาณประชากร ที่อยู่ที่อาศัยในรอบๆดังที่กล่าวถึงแล้ว และก็ตั้งอยู่ในรอบๆที่พลเมืองทั่วๆไปสามารถเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก
3.เงินงบประมาณที่ กรุงเทพมหานครจะต้องใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับแก้พื้นที่ และก็ความพร้อมเพรียงสำหรับการแบ่งสรรงบประมาณ โดยให้หน่วยงานผสานสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครเพื่อขอรู้ข้อมูลในพื้นฐานก่อนทำกติกากับผู้ครอบครองสินทรัพย์
4.จำนวนเงินค่าภาษีอากรที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างที่ กรุงเทพมหานครนอกจากการจัดเก็บ
5.ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการปฏิบัติการของหน่วยงานสำหรับการเข้าไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องไม่เกิน 200 วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานทำกติกากับผู้ครอบครองเงิน ดังนี้ เพื่อมีการใช้เงินนั้นเพื่อสาธารณประโยชน์โดยด่วน
6.เพื่อการดำเนินงานในหัวข้อนี้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ สมควร สอดคล้องกับการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และก็กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อ กรุงเทพมหานครแล้วก็สามัญชน ก่อนรับเงินทองที่เอกชนยินยอมให้ กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานส่งเรื่องให้กองรายได้ สำนักการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใคร่ครวญการรับเงินที่เอกชนยินยอมให้ กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
“ดังนี้ เพื่อพิเคราะห์ความเหมาะสมและก็ให้ข้อเสนอสำหรับในการรับเงินดังที่กล่าวถึงมาแล้วถัดไป แล้วก็ให้นำแบบข้อตกลงแนบกฎระเบียบ กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแล้วก็ค่าใช้สอยเกี่ยวกับการพัฒนาสินทรัพย์ที่พลเมืองทั่วๆไปใช้สอยด้วยกัน มาใช้เพื่อสำหรับในการทำกติกากับผู้ครอบครองเงินด้วย” ที่มาของข่าวกล่าว