นายก ส.ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชี้ ‘รัสเซีย’ งดเว้นบิน-แซงก์ชั่น ด่านศุลกากรทำจังหวัดอ่วม นทท.หายไปกว่…