บรรยากาศรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งออกเสียง สส.เขต 6 จังหวัดสงขลา”ครื้นเครง” 5 ผู้สมัคร”ฝ่า”พื้นที่หาขาแน…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *