ปางช้างแม่แตงจัดงานวันช้างไทย วอนเมืองเอาใจใส่ หวั่นหวาดยอมแพ้ก่อน บางทีอาจขายช้าง-ธุรกิจการค้า