มท.1 เปิดแผนการปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแบบเครือข่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาย (Microgrid) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อง…


วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. พล.อ.อนุดงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด โครงงานปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแบบเครือข่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาย หรือ Microgrid ที่อำเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนายฉัตรชัย พระพรหมเลิศเลอ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกฟภ. ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายสมดงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวรายงานในกฟภ.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เดี๋ยวนี้ในประเทศไทย ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่กฟภ. (PEA) ไม่อาจจะขยายระบบจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยแนวทางปักเสาพิงสายได้ PEA เริ่มแผนการด้านระบบกระแสไฟฟ้าที่สมควรในนานาประการแบบอย่าง เพื่อสามารถจ่ายไฟฟ้า ไปยังทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแผนการปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าแบบเครือข่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาย หรือ Microgrid มีความเหมาะสมกับภาวะทำเลที่ตั้ง ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับในการเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนของระบบกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ และก็เป็นการส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาล ในประเด็นการใช้พลังงานตอบแทน
เครือข่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาย หรือ Microgrid อำเภอแม่สะเรียง ได้จัดตั้งระบบเก็บกักกำลังไฟฟ้า Battery Energy Storage System (BESS) จำพวก Li-ion (ลิเธียมไอออน) พิกัดใช้งาน 3 MW 1.5 MWh (ตอบสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง) หรือจ่ายกระแสไฟได้เกือบจะครึ่งของอำเภอแม่สะเรียง สามารถจ่ายกระแสไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมีคุณภาพ ลดทุนการซื้อ หรือผลิตกระแสไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งรวมทั้งระบบขายที่มีระยะไกล โดยใช้แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในเขตพื้นที่ อย่างเช่น โซล่าเซลล์จากเอกชน 4 MW เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมปรับปรุงพลังงานตอบแทนแล้วก็รักษาพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ราว 1.3 MW โรงจักรน้ำมันดีเซล พิกัดรวมราว 5 MW (ขนาด 1 MW ปริมาณ 5 เครื่อง)
ในอนาคต PEA มีแผนการดำเนินแผนการไมโครกริดปริมาณ 2 ที่หมายถึงอำเภอเบตง จ.ยะลา รวมทั้งเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *