ลมพายุซัดต้นไม้ใหญ่ล้มนอนทับที่ว่าการอำเภอเจอพระ-ห้องติดต่อวิทยุ เสียหาย