“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบกรมปศุสัตว์ไม่กระทำตาม พระราชบัญญัติโรคระบาด ยับยั้งอหิวาตกโรคหมัธยม..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *