“สมุดบันทึก” โพสต์ พบแม่ของผู้สงเคราะห์หัวใจ ที่บินไปรับมาให้คนป่วยที่ปรารถนาแปลงหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *