‘ฮิปโปโปเตมัส’ เปิดเผย แม่แตงโมโทรมาคุย กระทั่งถึง ร่วมงานศพแน่ ขอบพระคุณที่ยกโทษ