เช็กลิสต์กิจกรรมที่ควรจะทำในวันเข้าพรรษา คลายสงสัยวันนี้สำคัญเช่นไร

วันเข้าพรรษาจุดสำคัญเป็นอย่างไร? ชาวพุทธควรต้องทำอะไรบ้างที่อยู่ในวันเข้าพรรษาบ้าง? ตาม UndubZapp มาทวนวิชาความรู้พื้นฐานวิชาศาสนาพุทธ สำรวจหน้าที่ที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษากันจ้ะ อย่างไรก็แล้วแต่ การกระทำกิจกรรมทางศาสนพิธีการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสมควร เพื่อสอดคล้องกับสังคมในตอนนี้ โดยไม่หลุดจากกรอบ Social distancing นะคะ

 
วันเข้าพรรษาตรงกับวันอะไร?
วันเข้าพรรษามีช่วงเวลาราว 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 เย็น เดือน 8 ของทุกปี จนกระทั่งวันขึ้น 15 เย็น เดือน 11
 
วันเข้าพรรษาสําคัญเช่นไร?

วันเข้าพรรษาเป็นเทศกาลสำคัญในศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่ง และก็เป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับสงฆ์จากที่พระระเบียบกำหนดไว้ว่า พระหินยานจำเป็นจะต้องจำพรรษาอยู่รวมกันด้านในวัด หรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดตอนหน้าฝน โดยไม่ไปพักแรมที่อื่นๆ (“จำ” แสดงว่า อยู่ / “ปี” มีความหมายว่า หน้าฝน) เว้นเสียแต่มีเหตุจำเป็น ไม่ถือได้ว่าเป็นการขาดปี แม้กระนั้นจะต้องกลับมาข้างใน 7 วัน
 
 
หลักธรรมสำคัญวันเข้าพรรษาเป็นยังไง?
หลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวพันกับวันเข้าพรรษาเป็น“วิรัติ” หลักธรรมที่ส่งเสริมให้ชาวพุทธจ่ายจิตใจให้แจ่มใส ยกเว้นการประพฤติผิด อีกทั้งทางด้านความคิด คำพูดบาป แล้วก็กายกรรม รวมทั้งยกเว้นอบายมุขต่างๆด้วยการสมาทานศีล 5 หรือ 8
 
 
วันเข้าพรรษาจำเป็นต้องทําอะไรบ้าง?
ตอนฤดูฤดูฝนทั้งยัง 3 เดือน นับเป็นช่องทางอันดีเลิศที่ชาวพุทธสามารถบำเพ็ญทาน ทำสิ่งซึ่งพิเศษจากวันอื่นๆเช่น
ทำบุญทำทานใส่บาตรถือศีลเจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนายกเว้นอบายมุขมอบให้จตุปัจจัย
 
ผ้าจีวร (เครื่องแต่งกาย) เป็นต้นว่า ตรีจีวร ผ้าที่เอาไว้ห่ม ผ้าอาบน้ำฝนบิณฑบาต (ของกิน) ดังเช่นว่า ข้าว น้ำ ผลไม้เสนาสนะ (ที่พักผ่อน/ที่นั่ง) อย่างเช่น กุฎี ศาลา เตียง ตั่ง หมอนคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) เป็นต้นว่า ยาและก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยสำหรับในการรักษาโรค กาที่มีไว้สำหรับต้มน้ำ หินบดยา ผ้าปิดฝี
 
มอบหลอดไฟฟ้าหรือเทียนเข้าพรรษาหล่อเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา, วันเข้าพรรษา ปฏิบัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *