เตือนไว้ก่อน! ออกนอกประเทศ ห้ามพกหน้ากากอนามัยเกิน 30 ชิ้น ฝืนโดนตาราง 5 ปี