เอากันจนตาย ให้หายโกรธแค้น กับช้าง ร้อยกว่าอัน เขตรักษาจำพวกสัตว์ป่าภูเขาหลวง