แต่ง ‘อาชินี ปัทมะสุคนธ์’ ผู้ช่วยเลขาธิการ ‘คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์’


ตั้ง ‘อาชินี ปัทมะสุคนธ์’ ผู้ช่วยเลขาธิการ ‘คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์’
ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เผยการแต่ง นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายติดต่อหน่วยงานรวมทั้งโครงข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานข้างผลักดันวิชาความรู้ตลาดทุนแล้วก็ศูนย์ประสานงานชนบท ข้างเกื้อหนุนธรรมาภิบาลแล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคง และก็ข้างติดต่อสื่อสารและก็บริการนักลงทุน ดังนี้ ส่งผลเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
โดยนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ เรียนจบในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการคลัง) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จากวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์ สหรัฐฯ ร่วมงานกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2542 เคยครองตำแหน่งผู้อำนวยการข้างแนวนโยบายธุรกิจตัวกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *